OPLEIDINGEN EN EVENTS

U bent hier

Next training session

18-06-2019

Duur van de training 09:00 - 17:00

Price Member 340.00 € Prijs niet-leden 450.00 €

INSCHRIJVING
Subsidies en voordelen

Maak van uw evaluatiegesprekken een beleidsmiddel voor duurzame motivatie

 

Ontdek hoe u een traditioneel evaluatiegesprek kunt omvormen tot een krachtig en motiverend beleidsmiddel met positief effect op de inzet en de betrokkenheid van uw teams.

Kunt u zich niet van de indruk ontdoen dat evaluatiegesprekken enkel dienen om individuele dossiers aan te dikken? 
Geen enkele werknemer binnen uw onderneming begrijpt nog de zin van evaluatiegesprekken die zijn uitgegroeid tot een onaangename verplichting waar iedereen zich jaarlijks aan moet onderwerpen? 
De gesprekken komen vaak neer op een opsomming van de dingen die fout liepen of die zouden kunnen leiden tot een loonsverhoging? 
Het verband tussen de doelstellingen van de onderneming, de motivatie van de teams en de evaluaties is volledig verdwenen?  
Er heerst overduidelijk een zeker onbehagen binnen het bedrijf wanneer de evaluatieperiode weer is aangebroken? 
Het ontbreekt u aan instrumenten om deze gesprekken om te vormen tot beleids- en motivatiehefbomen?  

Dan moet u zeker deelnemen aan deze workshop!

Wist u dat... 
-    Heel wat werknemers nog steeds denken dat een evaluatiegesprek enkel dient om hun loonsverhoging te bepalen?
-    De gemiddelde duur van een gesprek 15 minuten bedraagt
-    Het merendeel van de werknemers niet gelooft in het nut van deze gesprekken
-    De meeste managers zich niet op hun gemak voelen bij het houden van evaluatiegesprekken

Nochtans is het opzetten van kwaliteitsvolle, motiverende en nuttige gesprekken zowel voor het bedrijf, de manager als de werknemer wel degelijk mogelijk! Het is ook een doeltreffende manier om het individuele traject van iedere werknemer aan een welwillende, objectieve, regelmatige en uitnodigende blik te onderwerpen.

Doelstellingen

Aan het einde van de opleiding zijn de deelnemers in staat om: 
* Professionele, nuttige, opbouwende, motiverende en inzet verhogende evaluatiegesprekken te voeren
* Precieze doelstellingen met duidelijke indicatoren te onderhandelen met de werknemer
* De managers die evaluaties moeten uitvoeren er bewust van te maken dat de evaluatie gericht moet zijn op het behoud van de inzet en de betrokkenheid
* Een ontwikkelingsplan op te zetten met ieder lid van zijn team

VOOR WIE?

Voor alle managers en bedrijven die de prestaties van hun teams een duurzamer karakter willen geven

PROGRAMMA

Programme Description: 
 • Het waarom van evaluatiegesprekken
  • To do / Not to do
  • Nut van een evaluatiegesprek 
  • De nagestreefde doelstellingen 
  • Wanneer evaluatiegesprekken voeren?
  • De eigen voornemens bepalen en die van de andere kennen
  • De kracht en de toegevoegde waarde van iedere werknemer kennen en erkennen

 

 • De succesfactoren van een geslaagd evaluatiegesprek
  • Een doeltreffend gesprek voorbereiden
  • De risicosituaties anticiperen en erkennen
  • Risico's en obstakels die een geslaagd gesprek in de weg kunnen staan
  • De communicatiemiddelen die evaluatiegesprekken positief beïnvloeden
  • Negatieve feedback kunnen brengen zonder zich ongemakkelijk te voelen
  • Een sfeer van vertrouwen opwekken die het wederzijds vertrouwen in de hand werkt
  • Een productief gesprek voeren
  • Een praktijkgericht protocol voor gespreksbeheer gebruiken
 • Overgang van gesprek naar sturen
  • De werknemer uitnodigen tot gesprek en de visies delen
  • De motivatiehefbomen van de medewerker in kaart brengen
  • Een motiverend ontwikkelingsplan opstellen
  • Dashboards voor de opvolging van de evaluaties

DEELNAME

Inbegrepen: 
-    Documentatie
-    Alle koffiepauzes
-    Lunch 

Leden BECI, IZEO, BHA: € 411,40 incl. btw (€ 340,00 excl. btw) 
Niet-leden: € 544,50 incl. btw (€ 450,00 excl. btw)

Early bird: 10% korting voor iedere inschrijving voor 28.05.2019

METHODOLOGIE

Participatieve en interactieve methode gebaseerd op het uitwisselen en delen van ervaringen. 
De concrete situatie van elke deelnemer dient als uitgangspunt en als voorbeeld bij de voorstelling en het gebruik van de verschillende hulpmiddelen.  
Deze methode stelt de deelnemers in staat om de goede praktijken en elementen die ze in groep hebben ontdekt met elkaar te delen. Zo vinden ze oplossingen voor hun problemen en krijgen ze antwoorden op hun vragen. 
Aan het einde van de opleiding krijgt iedere deelnemer de mogelijkheid om een individueel uitvoeringsplan op korte en lange termijn op te stellen.

PRESENTATOREN

Olivier Nyssen / Happiness Consult
Olivier kan bogen op een rijkgevulde maar atypische loopbaan. 
Hij was achtereenvolgens leraar, boekenverkoper, uitgever, en commercieel en operationeel directeur in zowel de openbare als de particuliere sector.  Hij weet dus maar al te goed hoe het er in een bedrijf aan toegaat! Zijn ervaring kan worden samengevat in twee kernwoorden “inhoud en motivatie”. 
Met zijn aanstekelijk dynamisme slaagt hij erin om zelfs de meest terughoudende deelnemers over de streep te trekken. 
Zijn uitgelezen staat van dienst als coach in bedrijven uit alle sectoren, stelt hem in staat om de inhoud van iedere opleiding aan te passen aan elke onderneming waar hij over de vloer komt.  
Hij overtuigt, begeestert en mobiliseert iedereen die aan zijn zeer interactieve trainingssessies deelneemt.
Zijn doelstelling is duidelijk: de deelnemers aan zijn trainingen en opleidingen de mogelijkheid bieden om snel gebruik te maken van de toolkit die hij samen met hen heeft opgebouwd.
Tijdens de opleiding is de sfeer ontspannen en levendig.  Er wordt gelachen, nagedacht, en constructief (samen)gewerkt.

WANNEER?

 • 18-06-2019 — 09:00 > 17:00

CONTACT

Emilie Lessire - ele@beci.be - 02 643 78 11

WAAR?

BECI - Louizalaan 500, 1050 Brussel